Ultrazvuk těhotenský

Ultrazvuk těhotenský – screening

Sonografické neboli ultrazvukové vyšetření se provádí hned v začátku těhotenství k ověření k ověření gravidity. Dále také kontrolujeme umístění oplodněného vajíčka v děloze a jeho životaschopnost. Následné vyšetření ultrazvukem v těhotenství se provádí za účelem screeningu.

Screening v těhotenství

Těhotenský screening neboli prenatální screening je velmi důležitým diagnostickým nástrojem, který je využíván pro zjištění rizik a možných vad u plodu. Právě vady často vznikají geneticky náhodně již při početí nebo v prvních týdnech těhotenství a je důležité je odhalit co nejdříve. V kombinaci krevních náběrů s ultrazvukovým vyšetřením získáme velmi přesné výsledky k detekci vad (např. Downův, Edwardsův či Pataův syndrom), vrozené vývojové vady.

Kdy se screening provádí:

V 1. trimestru gravidity

  • 10. až 11. týden těhotenství – odběr krve pro vyšetření hodnot:

– těhotenský plazmatický protein A (PAPP-A),
– volné beta podjednotky choriového gonadotropinu (FB-hCG).

  • 12. až 13 týden těhotenství – I. ultrazvukové vyšetření pro určení:

– velikosti šíjového projasnění (nuchální translucence – NT), nosní kosti (NB) plodu, a dalších minor markerů k co nejpřesnějšímu určení rizik
– Sonoanatomie k diagnostice VVV plodu
– TK a dopplerometrické vyšetření k provedení stanovení rizika preeklampsie

V 2. trimestru gravidity

  • 14. až 17. týden těhotenství – druhý odběr krve pro vyšetření hodnot:

toto vyšetření je prováděno při atypickém biochemickém screeningu, či při hraničních výsledcích standardního I. trimestrálního screeningu či horší přehlednosti.

  1. alfafetoprotein (AFP),
  2. choriový gonadotropin (T-hCG),
  3. nekonjugovaný estriol (uE3) (pokud byly výsledky v první části screeningu negativní).

Nová specializovaná ultrazvuková vyšetření pro nastávající maminky

Tato zásadní vyšetření jsou součástí „Komplexní péče o těhotnou ženu“ a nabízíme je ve spolupráci s vaším gynekologem.
Vyplývají z nově publikovaných doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a jsou v souladu s aktuálně platnými úhradovými systémy.

1. Trimestr těhotenství – Kombinovaný test se screeningem preeklampsie

K čemu slouží:

  • Odhalí základní chromozomální vady plodu

Vyhledávání vady funguje pomocí vyšetření hladin dvou biochemických ukazatelů v krvi matky (PAPP-A a free beta hCG) a dále pak ultrazvukovým vyšetřením plodu. Při ultrazvukovém vyšetření se měří vrstvy tekutiny v oblasti šíje plodu (neboli šíjového projasnění / nuchální translucence). K tomuto vyšetření lze provést vyšetření dalších parametrů zpřesňujících výsledek testu (přítomnost nosní kosti, charakter toku na trojcípé srdeční chlopni a charakter toku ve venózním duktu). Z testu zjistíme míru rizika chromozomální vady plodu.
Při zjištění zvýšeného rizika je následně navrhnuto invazivní vyšetření (odběr choriových klků nebo aminocentéza), které nám dá jasnou informaci o chromozomální výbavě plodu.

  • Odhalí strukturální vady plodu

Kontrola anatomických struktur plodu je součástí kombinovaného testu v 1. trimestru. Díky časnému ultrazvukovému vyšetření plodu v 1. trimestru těhotenství se rozpozná až 50 % všech strukturálních vad.

  • Rozpozná u ženy zvýšené riziko rozvoje preeklampsie

Preeklampsie je velmi závažné onemocnění, které se u těhotné ženy. Mezi hlavní projevy patří vysoký krevní tlak a bílkovina v moči. Postihuje 1-5 % všech těhotných a může mít velmi závažné následky nejen pro matku ale i pro plod.
Pro rozpoznání rizika rozvoje preeklampsie je nutné stanovení hladiny jednoho biochemického ukazatele v krvi matky (PIGF), změření krevního tlaku a provedení ultrazvukového vyšetření průtoku v děložních tepnách.
Rozvoji onemocnění lze zabránit včasným odhalením zvýšeného rizika a časným zahájením podávání acetylsalicylové kyseliny v průběhu těhotenství.

Jak se test provádí:

1. První návštěva – odběr krve
Odběr krve stanovuje hladiny PAPP-A, free beta hCG a PIGF a provádí se v rozmezí týdnů těhotenství 11 + 0 až 13 + 6, ideálně však 11 + 0 až 11 + 6. Správné načasování odběru je velmi podstatné a určí ho váš registrující gynekolog. Při první návštěvě se také domlouvá termín druhé návštěvy.

2. Druhá návštěva – ultrazvukové vyšetření
Ultrazvuk se provádí v rozmezí týdnů těhotenství 11 + 3 až 13 + 6. V tento čas už jsou k dispozici také výsledky odběrů krve. Může tak být provedeno kompletní vyhodnocení testu. Nastávající maminka dostane veškeré podrobné informace.

2. Trimestr těhotenství – Podrobné hodnocení morfologie plodu

K čemu slouží:

Je jedním z nejdůležitějších vyšetření v průběhu celého těhotenství. Jedná se o podrobnou a komplexní kontrolu anatomie plodu ve 20. až 22. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu. Současně zlepšuje i záchyt plodů s Downovým syndromem.

Ultrazvukový screening zpomalení růstu plodu ve 36.-37. týdnu těhotenství

Zpomalení růstu plodu postihuje asi 5-10 % těhotenství a značí nedostatečnou funkci placenty. Porucha správné funkce placenty může v závažných případech zapříčinit trvalé poškození plodu či dokonce jeho nitroděložní odumření. Po 37. týdnu se rizika výrazně zvyšují a rozpoznání zpomalení růstu je proto v této fázi těhotenství zcela zásadní. Běžná kontrola u gynekologa bohužel neodhalí až 75 % takto ohrožených plodů.
Ultrazvukové vyšetření se provádí ve 36. až 37. týdnu těhotenství a spočívá v odhadu hmotnosti plodu a vyšetření průtoku krve v cévách plodu a placenty. V případě nálezu růstové restrikce plodu Vám bude navržena optimální strategie další prenatální péče a vedení porodu.

Zmíněná specializovaná ultrazvuková vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Informace o výši úhrad najdete na našem webu nebo si je vyžádejte u registrujícího gynekologa. U zdravotní pojišťovny se také můžete informovat o možném příspěvku na tato vyšetření.

Kde se objednat:

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?