Prenatální test HARMONY®

HARMONY® je neinvazivní prenatální test (NIPT) založený na analýze volné fetální DNA (cfDNA) a je považován za screeningový test, nikoliv diagnostický test. Každá těhotná žena by měla konzultovat výsledky testu HARMONY® se svým ošetřujícím lékařem, který by měl v případě potřeby doporučit další diagnostické testování.

Neinvazivní prenatální test HARMONY® vyhodnocuje z DNA s vysokou přesností:

 • riziko přítomnosti trizomie 21, 18 a 13;
 • aneuploidii pohlavních chromozomů;
 • mikrodeleci 22q11.2 a pohlaví plodu.

 

Proč použít prenatální test HARMONY®?

Včasné odpovědi chrání před možnými riziky!

 • Vynikající přesnost pro jakýkoliv věk nebo riziko:
  • Klinická data ověřená na více než 148 000 ženách různého věku.
  • Méně než 0,1 % falešně pozitivních výsledků pro trizomii 21, 18, 13.
 • Celosvětově uznávaný test, který byl proveden u více než 1 400 000 těhotných žen ve více než 100 zemích světa.
 • Možnost provedení již od 10. týdne těhotenství.
 • Minimalizuje počet invazivních výkonů způsobených falešně pozitivními výsledky u běžně prováděného screeningu.

 

Pro koho je vysoce přesný test HARMONY® vhodný?

Test je vhodný pro těhotné ženy jakéhokoliv věku, s jakýmkoliv rizikem. Již od 10. týdne těhotenství je možné odhalit riziko přítomnosti trizomie 21, 18 a 13, aneuploidii pohlavních chromozomů, mikrodeleci 22q11.2 a pohlaví plodu. U dvojčetného těhotenství lze test použít pro odhalení rizika přítomnosti trizomie 21, 18, 13 a k určení pohlaví plodů.

Výhody testu:

 • Prenatální test HARMONY® je jediným testem, který využívá patentované technologie DANSR™ a FORTE™ pro cílenou detekci DNA.

 

Technologie DANSR™

Umožňuje progresivní analýzu s cíleným zaměřením pouze na fragmenty vyšetřovaných chromozomů zájmu.

 • Analýza SNP (Single Nucleotide Polymorphism) rozliší DNA matky od fetální DNA plodu a zároveň vyhodnotí množství fetální DNA.
 • Díky DNA microarray stanovení je analýza provedena s vysokou kvalitou za krátký čas.

 

Technologie FORTE™

Dokáže s vysokou přesností rozlišit mezi výsledkem s vysokým a nízkým rizikem dokonce i při malém množství fetální frakce.

 • Počítá s mateřskými rizikovými faktory a s přesným množstvím fetální DNA.
 • Míra rizika je stanovena individuálně pro každou těhotnou ženu.
 • Test HARMONY® je uznávaný lékařskými odborníky na celém světě.
 • V publikovaných studiích byl testován u více než 148 000 těhotných žen.
 • Prenatální test HARMONY® má vysokou hodnotu PPV (Positive Predictive Value) u běžné populace těhotných žen.

 

PPV u běžné populace těhotných žen

PPV u běžné populace těhotných žen
* Vypočteno na základě studie New England Journal of Medicine, které se účastnilo 15 841 pacientek ve věku 18—48 let. V tomto souboru pacientek se trizomie 21 u plodu vyskytla u jedné ze 417 žen.

Tento test je využíván lékaři z více než 100 zemí světa a byl proveden u více než 1 400 000 těhotenství

Falešná pozitivita u běžně používaných screeningových testů pro trizomii 21 dosahuje 5 % (tzn. 1 z 20 žen má falešně pozitivní výsledek)

Jak testování probíhá?

3 jednoduché kroky k výsledkům testu

1. Od 10. týdne těhotenství je možno provést odběr krve 2. Odešleme vzorek krve do spolupracující laboratoře v USA 3. Výsledek obdržíte do 7 pracovních dnů od doručení vzorku do USA.
K testování se používá speciální odběrová zkumavka Cell-Free DNA Collection Tube.

Více o zkumavce Cell-Free DNA Collection Tube:

 • Zkumavka pro odběr, stabilizaci a transport vzorků plné krve.
 • Zajišťuje stabilizaci nukleovaných krvinek.
 • Obsahuje konzervační činidlo, které zabraňuje uvolňování genomické DNA.
 • Umožňuje izolaci vysoce kvalitní mimobuněčné volné DNA (zabraňuje lýze buněk).
 • Osvědčená zkumavka používaná v laboratořích po celém světě.

laboratorní vyšetření do 7dní od doručení vzorku do laboratoře

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?