Prenatální poradny

Prenatální poradny

Poskytujeme důkladnou komplexní péči o těhotné ženy. O těhotnou ženu se postaráme od začátku těhotenství až do porodu, včetně rizikových těhotenství.

Služby prenatální poradny:

Ultrazvuková vyšetření

  • screening a diagnostika vrozených vad plodu – I., II. i III. trimestr
  • screening Downova, Edwardsova a Patauova v prvním trimestru těhotenství
  • detailní ultrazvuk se zaměřením na podrobnou morfologii plodu
  • vyšetření srdce plodu (fetální echokardiografie),
  • včasné odhalení abnormálního vývoje těhotenství
  • včasné odhalení mimoděložního těhotenství,
  • včasné zachycení stavů ohrožujících plod (poruchy růstu plodu, předčasný porod, poruchy lokalizace placenty a další)

3D, 4D vyšetření plodu na vyžádání těhotné

Výkony invazivní prenatální diagnostiky při zvýšeném riziku postižení plodu chromozomální vadou.

  • odběr malého vzorku placenty (CVS v 11.-14. týdnu těhotenství),
  • odběr plodové vody (amniocentéza, od 15. týdne těhotenství a déle).
Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?