Odborné konzultace

Odborné konzultace

Konzultace se specializovaným lékařem slouží k řešení dotazů klientek a k poskytnutí požadovaných informací v individuálních záležitostech. Častým tématem jsou moderní možnosti v oblasti antikoncepce, volba vhodného způsobu prevence početí či naopak problematika týkající se plodnosti.

Často konzultovaná témata:

  • Období dospívání
  • Prenatální diagnostika
  • Genetika
  • Onemocnění myomy
  • Pokles ženských orgánů
  • Antikoncepce a další způsoby prevence početí
  • Problémy s početím
  • Asistovaná reprodukce – IVF
  • Neplodnost a léčba neplodnosti
  • Individuální záležitosti
Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?